Winnaars Kangoeroewedstrijd

Ruim een maand geleden hebben de eerste en tweede klassen deelgenomen aan de wereldwijde wiskundewedstrijd ‘W4Kangoeroe’.  Ze vonden het erg leuk om hier aan mee te doen. Maandag 13 juni werden de prijzen uitgereikt. Helaas behoorde geen van de leerlingen tot de besten van Nederland, maar ze hebben het wel goed gedaan, aldus hun docenten, mw. Zonnebelt en dhr. Webbink.

Bij de eerstejaars was Nancy Konings uit klas TH11 de winnares, gevolgd door Federique Schipper uit klas KT11. Bij de tweedejaars ging de eerste prijs naar Wilma Reuvekamp uit klas KB22 en de tweede prijs was voor Emma Spalink uit klas GT22. De winnaars kregen naast de felicitaties een mooi spel overhandigd en de nummers twee ontvingen een aantal speciale dobbelstenen. Verder was er voor alle kandidaten een certificaat en het spel TRIGO.

Al met al een mooie afsluiting van deze wiskundewedstrijd, die volgend schooljaar volgens de docenten waarschijnlijk wel een vervolg zal krijgen.