Wij werken aan duurzaamheid

Week van duurzaamheid 16-18 oktober 2019

In 2018 zijn we in samenwerking met de gemeente Twenterand, CSG Het Noordik Vriezenveen en heel veel bedrijven uit de gemeente gestart met de week van duurzaamheid.

Met leerlingen van klas 1 tot en met 3 van het vmbo hebben we samen gewerkt aan het thema duurzaamheid. Het doel van deze week was de leerlingen kennis te laten maken met het thema duurzaamheid. De leerlingen hebben projectlessen gevolgd en bedrijfsbezoeken gehad rondom de thema’s afval, water en zelf duurzaam doen.

We hebben samen kunnen terugkijken op een leerzame week waarin de samenwerking tussen gemeente, bedrijven en school centraal stond rondom een prachtig thema dat voor herhaling vatbaar is!

Doet u ook mee?

Wat vragen we van u?

Dit jaar willen we leerlingen zelf meer actief betrekken bij het thema duurzaamheid. We willen ze niet alleen een kant en klaar lespakket aanbieden, maar we willen ze zelf ook laten nadenken over hoe ze zelf met duurzaamheid om kunnen gaan. Dit kunnen we niet alleen, hier hebben we u als bedrijf voor nodig.

Het onderwerp duurzaamheid gaat veel meer bij de leerlingen leven als ze werken aan een opdracht die ‘echt’ is en aangedragen wordt vanuit het bedrijfsleven. Ze leren dan zelf na te denken over vraagstukken die over duurzaamheid gaan en dit draagt weer bij aan de bewustwording.

Wij willen u vragen of u een praktijkvoorbeeld of meerdere

praktijkvoorbeelden wilt insturen waarmee de leerlingen aan de slag kunnen tijdens de projectdagen (zie de 5 voorbeelden hiernaast). Het zou fantastisch zijn als u op Het Noordik of bij uw bedrijf een aftrap kunt geven voor de leerlingen of dat u het project met de leerlingen kunt afsluiten door ze hun bedachte ideeën te laten presenteren.

Voor vragen/opgave:

Marijke Schipper m.schipper@twenterand.nl tel: 06-30993493

(gemeente Twenterand)

Eline Verhagen e.verhagen@noordik.nl tel: 0546-561870

(CSG Het Noordik Vriezenveen)

Voorbeelden

Praktijkvoorbeeld 1:

U wilt het afvalgebruik in de kantine onder het personeel reduceren. U maakt nu gebruik van plastic wegwerpbekers.

Wat zijn duurzame alternatieven en welke manier vraagt niet te veel inspanning van u als bedrijf?

Praktijkvoorbeeld 2:

U wilt graag een CO2 footprint laten maken van uw bedrijf. Welke aspecten moeten voor deze footprint in kaart gebracht worden?

Praktijvoorbeeld 3:

De spuiterij van uw bedrijf gebruikt geen duurzame producten, wat zijn duurzame en kwalitatief goede alternatieven?

Praktijkvoorbeeld 4:

Uw bedrijf heeft als ambitie gasvrij te worden. Maar wat moet uw bedrijf hiervoor doen en wat zijn de kosten hiervan?

Praktijkvoorbeeld 5:

Uw bedrijf heeft behoorlijk wat restafval. Het zijn materialen waar misschien ook nog wat anders mee gedaan kan worden. Op welke manier kan dit restafval hergebruikt worden?