Maatschappelijke stage

Vanaf klas 1 kan elke leerling met de stage beginnen. Het is de bedoeling dat je 30 uur stage loopt, maar meer mag natuurlijk ook. De stage doe je na schooltijd, in het weekend of in een vakantie. Het is verstandig om te zorgen dat je aan het eind van de 3e klas klaar bent.

De school helpt bij het zoeken naar stageplekken bij allerlei organisaties, maar zelf kun je ook op zoek gaan bv. bij je eigen sportclub of kerk.

Zorg dat je zelf het aantal uren goed bijhoudt en maak een kort verslag van wat je hebt gedaan. Ook zijn er twee evaluatieformulieren; 1 voor jezelf en 1 voor de begeleider op de stageplek. Aan het eind krijg je je stagecertificaat.

Stagecoördinator: dhr. S. Leemhuis  s.leemhuis@noordik.nl

Expeditieonderwijs Suriname

Leren voor het leven. Expeditie onderwijs houdt in dat leerlingen leren in een team door te doen. In teamverband wordt een project opgezet op een andere plek op de wereld. Leerlingen moeten uit hun comfort zone stappen, en verleggen hun grenzen. Zo worden zij zich bewust mede eigenaar te zi jn van deze wereld. Tijdens de expeditie maken zij kennis met een andere cultuur. Gedurende het 1-jarige traject leren de teamleden om verantwoordelijkheid te nemen en te delen, te organiseren, te plannen en uit te voeren, alsmede een aantal zaken op economisch vlak te ontwikkelen. Expeditie onderwijs is echt leren voor het leven.

Ons project is gericht op onderwijs in Suriname. In de afgelopen jaren hebben we een mediatheek ingericht op de St. Thomas Moreschool in Washabo, West-Suriname. De thuistaal van de van oorsprong indiaanse leerlingen is anders dan het Nederlands dat op school noodzakelijk is. Door de mediatheek te vullen met Nederlandse boeken wordt de taal toegankelijker voor de leerlingen en hopelijk draagt dit bij aan betere schoolresultaten.

Dit jaar gaan we in het district Brokopondo in Suriname op de Frans Jozef Pryor school in Tapuripa aan het werk om het meubilair te vervangen en opnieuw bij te dragen aan de bibliotheek/mediatheek. Door de contacten die de teamleden hebben met de schoolkinderen, leren en zien ze veel van de cultuur. Een ervaring om nooit te vergeten.

Meer informatie?

Kijk ook eens op de websites
www.maatschappelijkestage.nl
www.vetvrijwillig.nl  

Expeditieteam Suriname

‘Ja, ik zou zeker een ander het project aanraden. Je leert er het hele jaar door veel van. Alles wat je leert, neem je mee in de rest van je studie, het is dus een heel leerzaam project.’

Nino