Schoolstewards

Onze school is er voor de leerlingen. De school is een omgeving die hen helpt om te leren voor later. In dat leren hoort in onze ogen ook de verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en voor elkaar. We mogen samen trots zijn op een schone en respectvolle school.

Om die reden gaan we na de voorjaarsvakantie starten met het programma Schoolstewards dat ontwikkeld wordt door Op IJgen Weize.

Surveillerende derdejaars
Leerlingen uit de derde klas surveilleren onder leiding van het onderwijs ondersteunend personeel in de pauzes, in de kantine, in de gangen en op het schoolplein. Ze spreken, waar nodig, andere leerlingen aan op hun gedrag.

Dit gebeurt op een positieve toon en vanuit het principe van gelijkwaardigheid.

Dus geen strenge beveiligers of boemannen, maar eerder als gastheer of gastvrouw van de school. Ouders hebben vrijdag 12 februari per e-mail een brief ontvangen.