Ouderspreekavond

Op maandag 21 november wordt u als ouder(s)/verzorger(s) weer in de gelegenheid gesteld om met docenten over de resultaten van uw zoon/dochter te spreken. De inschrijving gebeurt via de ouderinlog van Magister. U ontvangt hierover een e-mail. De inschrijving opent donderdag 10 november 12.00 uur en sluit dinsdag 15 november om 12.00 uur.

Beschikt u niet meer over de juiste inloggegevens, dan kunt u dit telefonisch of per e-mail (vriezenveen@noordik.nl) bij de administratie aangeven. Zodra het rooster gereed is, ontvangt u via Magister een mail hoe laat en in welke ruimte u tijdens de tienminutengesprekken wordt verwacht.