Het onderwijsaanbod

CSG Het Noordik Vriezenveen is een school voor vmbo. In het eerste leerjaar komen de leerlingen in de brugklas BB (basis), BK (basis/kader), KT (kader/theoretisch) of TH (theoretisch/havo). Aan het eind van de bruglas kies je voor een van de volgende leerwegen:

 • de basisberoepsgerichte leerweg
 • de kaderberoepsgerichte leerweg
 • de gemengde/theoretische leerweg

Aan het eind van het tweede leerjaar kies je voor een profiel. Zo’n profiel is afgestemd op vervolgopleidingen in het mbo en sluit ook goed aan op de situatie in de beroepspraktijk.

In Vriezenveen bieden we voor de BB- en KB-leerweg twee profielen aan voor het derde en vierde leerjaar:

 • Zorg en Welzijn
 • Dienstverlening en Producten

In de TL-leerweg kun je kiezen voor een van de sectoren: economie, techniek of zorg en welzijn. Je kunt ook kiezen voor een TL-havo-opleiding.

MSC-lessen

Alle brugklassers op CSG Het Noordik Vriezenveen krijgen het vak MSC. Deze lessen zijn onderverdeeld in een serie van steeds acht lessen of vakgebieden.

Muziek

Je leert hoe je een filmpje in de app IMovie kunt maken en hoe je er muziek onder kunt zetten. Zo word je heel vaardig in het IPad-gebruik. Verder bieden we je ook extra gitaarlessen.

Computervaardigheden

Tijdens deze lessenserie maken we je handiger in het werken op de computer.

Sociale vaardigheden

Sociaal heeft te maken met omgaan met jezelf en andere mensen. Vaardigheden zijn dingen die je moet kennen of kunnen.

In acht lessen leer je over verschillende sociale vaardigheden zoals luisteren, contacten leggen, omgaan met kritiek, complimenten geven en ontvangen, omgaan met gevoelens, omgaan met pesten. Deze vaardigheden oefenen we in spelvorm. Verder krijg je iedere week een huiswerkopdracht.

MSC Kunst

Hierin leer je werken met digitale media. Eerst leer je de basis over fotografie en film en wat een  stopmotionfilm is. Vervolgens gaan jullie in groepjes als regisseurs aan het werk met een storyboard. Daarna maken jullie je eigen stopmotionfilmpje. Hierin laat je voorwerpen als muntjes, punaises of potlodeneen kort verhaal vertellen.

Mediawijsheid en informatievaardigheden

In vier lessen ‘Mediawijsheid’ leer je om verstandig met internet om te gaan. We behandelen onder andere hoe je Facebook en de webcam gebruikt, wat hacken is, en hoe je moet omgaan met privégegevens. Ook cyberpesten krijgt ruime aandacht.

In de volgende vier lessen behandelen we “informatievaardigheden”.

“Geloof je alles wat je online vindt?” We besteden aandacht aan zoeken, vinden en beoordelen van websites. We beantwoorden vragen als hoe je een betrouwbare bron beoordeelt en hoe je gebruikmaakt van de publiekscatalogus.

Zorg & Welzijn

Wie in de zorg aan de slag wil, moet op zijn minst van mensen houden en in staat zijn zelfstandig te werken. Houd je ervan om voor mensen te zorgen of mensen te begeleiden? Heb je een dienstverlenende instelling? Dan is het profiel Zorg & Welzijn echt iets voor jou.

In het derde leerjaar besteden we veel aandacht aan de vier profielmodules:

 • Mens en gezondheid
 • Mens en omgeving
 • Mens en activiteit
 • Mens en zorg

Keuzevakken

Aan het eind van het derde en het hele vierde jaar is er ruimte voor de keuzevakken:

 • Wonen
 • Welzijn en zorg
 • Wonen en huishouden
 • Verzorging en (re)creatieve activiteiten

Verplichte vakken

Daarnaast zijn er de algemene verplichte vakken Nederlands, Engels, biologie, lichamelijke opvoeding, godsdienst en maatschappijleer. En je kunt ook nog eens keizen uit wiskunde of aardrijkskunde.

In de KB-leerweg kun je Duits als extra examenvak kiezen.

Praktische opdrachten

We werken in kleine groepjes aan praktische opdrachten voor de profielmodules of het keuzevak. De theoretische informatie en uitleg uit het zogemoemde bronnenboek wordt in de praktische vragen uitgewerkt.

Eigen verantwoordelijkheid

We verwachten dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerdoelen, maar ook voor anderen en voor de materialen waar je mee werkt. Net als in de beroepspraktijk met je behalve zelfstandig kunnen werken ook samenwerken in wisselende groepen.

Zelf doen met de docent als coach

We werken volgens het principe ‘zelf doen met de docent als coach’. Wij zorgen dus voor de individuele coaching en ruime en goed uitgeruste (praktijk)lokalen. In Vriezenveen staan we bekend om een werk- en leeromgeving met een opvallend goede sfeer. Je krijgt alle ruimte om onder onze begeleiding inzicht te krijgen in jezelf en in je eigen ontwikkeling en mogelijkheden.

Vervolgopleidingen

Na de opleiding Zorg & Welzijn kun je goed terecht op de roc’s in de omgeving. We hebben met die opleidingen afspraken gemaakt voor een doorlopende leerlijn. En daarna liggen er mooie banen voor je in het verschiet, zoals helpende, verzorgende, pedagogisch medewerker of onderwijsassistent.

Dienstverlening en Producten

Volg jij een BB- of KB-leerweg en vind je het lastig om in het tweede jaar al een keuze te maken? Dan is dit profiel echt iets voor jou. Dienstverlening en Producten (D&P) geeft je meer tijd om te kiezen, maar laat je ook meer keuzemogelijkheden zien. Het is een breed profiel dat bestaat uit drie leerlijnen: Economie en Commercie; Sport, Dienstverlening en Veiligheid; Technologie en Multimedia.

Alledrie de leerlijnen hebben dezelfde basisstof, de zogenoemde profielmodules. Dat betekent dat alle leerlingen met dit profiel in het derde en vierde leerjaar de volgende vier profielmodules krijgen:

 • presenteren en promoten
 • een product maken en verbeteren
 • mulitmediale producten maken
 • organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever

Stage

In dit profiel loop je veel stage. Bij alle leerlijnen ga je in het derde en vierde leerjaar iedere week een dagdeel op stage. Je stageadres verandert iedere negen weken, zodat je heel veel verschillende bedrijven en instellingen leert kennen. Ook buiten je eigen leerlijn.

Bij alledrie de leerlijnen zorgen we voor intensief contact met het bedrijfsleven en hebben we regelmatig overleg met het mbo om onze opleidingen goed op elkaar aan te laten sluiten.

Leerlijn Economie en Commercie

Kun jij mensen goed bereiken en weet je jezelf goed te presenteren? Ben je ondernemend ingesteld en ga je graag uitdagingen aan? En lijkt het je wat om in de toekomst misschien een eigen bedrijf te beginnen? Dan past deze leerlijn precies bij jou.

In de leerlijn Economie en Commercie gaan we aan de slag met doelgroepenonderzoek, advertenties maken, verkoopgesprekken voeren en het leren bijhouden van een boekhouding. Zo bereid je je voor op een (economische) opleiding op het mbo.

De verschillende keuzevakken zijn

 • Daar leer je de boekhouding van een bedrijf bijhouden, je hoort waar een onderneming recht op heeft en zich aan moet houden en je leert hoe je verschillende bedrijfsfuncties herkent.
 • Opdrachten presenteren, een assortiment analyseren en doelgroepen benoemen voor bedrijven en producten; dat komt allemaal aan de orde bij dit vak.
 • Hier leren we in de praktijk onderzoeken uitvoeren, folders maken en een winkelformule omzetten in een echte etalage.
 • Bij dit vak leer je ondernemingsplannen en marketingplannen opstellen.

Algemene vakken

Je krijgt niet alleen beroepsgerichte vakken, maar ook algemene vakken als  Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, ckv, kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding en godsdienst. BB-leerlingen volgen ook verplicht wiskunde, aardrijkskunde en biologie. Voor KB- leerlingen zijn wiskunde en economie verplicht en die maken een keuze uit aardrijkskunde en biologie. En voor wie dat wil, bieden we Duits aan.

Praktijkgericht

De opleiding is heel praktijkgericht. Dat betekent dat je soms de straat op gaat om onderzoek te doen, dat je bij bedrijven in de keuken kijkt en dat je veel met de computer werkt om opdrachten te verwerken.

Veel mogelijkheden

Economie en Commercie bereidt je voor op een economische opleiding op het mbo, maar je kunt na deze leerlijn ook prima terecht in richtingen als horeca, media en recht.

Leerlijn Sport Dienstverlening en Veiligheid

Ben je gemakkelijk in de omgang en sportief, vind je het leuk om anderen te helpen, les of leiding te geven en ben je niet bang om voor een groep te staan? Dan is de leerlijn SDV waarschijnlijk iets voor jou. Als je zelfstandig kunt werken, eigen initiatief toont en verantwoordelijkheid aankunt voel je je in deze leerlijn goed op je plek. In het derde en vierde leerjaar moet je grote opdrachten uitvoeren zoals het organiseren van een circus, het opzetten en praktisch begeleiden van sportdagen en tal van andere (sponsor)projecten.

Net als in de beroepspraktijk heb je zelf de regie, maar moet je vooral ook goed samenwerken. Dat betekent dat we heldere afspraken maken en die ook strikt nakomen. Alleen dan kunnen met elkaar projecten en activiteiten realiseren. Op school, maar ook straks als je een baan hebt.

Beroepsgerichte vakken

Naast de profielmodules volg je in de SDV leerlijn vier keuzevakken:

 • Sport en bewegen
 • Geüniformeerde dienstverlening
 • Voorkomen van ongevallen en EHBO
 • Podium SDV

Samen met de profielmodules bieden deze vakken je voor op een brede beroepspraktijk. Je krijgt te maken met sportoriëntatie, organisatie- en sportmanagement, PR en design, les- en leidinggeven, beveiliging, EHBO en zwemvaardigheid.

Algemene vakken

Je krijgt niet alleen beroepsgerichte vakken, maar ook algemene vakken als  Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, ckv, kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding en godsdienst. BB-leerlingen volgen ook verplicht wiskunde, aardrijkskunde en biologie Voor KB leerlingen  biologie en Wiskunde verplicht en die maken een keuze uit aardrijkskunde en economie. En voor wie dat wil, bieden we Duits aan.

Toekomstmogelijkheden

D&P is een breed profiel. Natuurlijk is de leerlijn SDV al een specialisatie maar je kunt na je vmbo nog alle kanten op. SDV is een uitdagende leerlijn die uitstekend aansluit op de ROC-opleidingen in de buurt. Met een voldoende examen en een positief advies van je docent maakt je een goede kans om zonder toelatingsprocedure te worden aangenomen op de opleidingen Sport en Bewegen van het ROC van Twente.

Banen als sportleider, onderwijsassistent, stewardess, facilitair leidinggevende of beveiliger staan na het mbo voor je open.

Leerlijn Technologie en Multimedia

Als je nog niet precies weet wat je wilt, maar wel interesse hebt in techniek, dan past de leerlijn Technologie en Multimedia binnen het profiel D&P goed bij jou.

Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid. Je moet dus zelfstandig kunnen werken en eigen initiatief tonen. Je krijgt zelf de regie over je werk, maar we begeleiden je daarbij uiteraard goed. In het derde en vierde leerjaar krijg je uiteenlopende technische opdrachten en werk je met verschillende materialen en technieken.

Je gaat je bezighouden met het maken van technische producten, het aanleggen, onderhouden en beveiligen van elektra-, gas- en waterinstallaties. Je werkt met pc’s (Powerpoint, Excel, Word en Photoshop) bouwt websites en apps. Technisch tekenen (Autocad, Solid Works), ontwerpen van tuinen en woningen, onderhoud van machines, robotica, maar ook het organiseren van vakantiereizen, EHBO/VCA komen langs. Het gaat om de techniek maar vooral ook om de toepassing ervan.

Beroepsgerichte vakken

Naast de profielmodules volg je in de leerlijn Technologie en Multimedia vier keuzevakken:

 • Digi-spel
 • Robotica
 • Voorkomen van ongevallen en EHBO
 • Podium

Bij deze vakken komen verschillende bedrijfssectoren aan de orde. Want techniek staat nooit op zichzelf. Zo maak je kennis met bijvoorbeeld spoorwegen, een snoepfabriek, een tuincentrum, een hotel, een vakantiepark of een outdoorcenter.

Algemene vakken

Je krijgt niet alleen beroepsgerichte vakken, maar ook algemene vakken als  Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, ckv, kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding en godsdienst. BB-leerlingen volgen ook verplicht wiskunde, biologie en aardrijkskunde. Voor KB- leerlingen zijn wiskunde en natuurkunde verplicht en die maken een keuze uit aardrijkskunde en economie. En voor wie dat wil, bieden we Duits aan.

Doelgericht werken

We werken in kleine groepen die steeds wisselen. Je krijgt een opdracht die je van het creatieve ontwerp tot het concrete eindproduct moet uitvoeren. Van een moodboard via een technische tekening tot het daadwerkelijk maken van een technisch werkstuk. Maar we kijken ook hoe we dit product kunnen verkopen via reclame- en verkooptechnieken. En we werken aan competenties (vaardigheden) zoals het omgaan met klanten en collega’s, het op tijd werken en het nakomen van afspraken.

Breed toekomstperspectief

Na de leerlijn Technologie en Multimedia in het profiel D&P kun op het mbo in bijna elke opleiding instromen. Dankzij het verplichte wis- en natuurkunde staan zo goed als alle technische opleidingen voor je open. Je kunt dus na deze uitdagende leerlijn alle kanten op.

TL-havo

Om een goede overstap van vmbo-TL4 naar havo-4 mogelijk  te maken bieden wij in leerjaar 3 en 4 de sector TL-havo aan.  Als je als TL-leerling met een diploma van school gaat, kun je zonder toelatingstoets instromen in havo 4.

Tijdens drie sector-lesuren krijg je in leerjaar 3 en 4 extra stof  aangeboden in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Toelatingseisen TL-havo

Dit zijn de voorwaarden om toegelaten te worden tot TL-havo:

 • Op basis van onafgeronde cijfers moet je gemiddeld een 6,7  of hoger scoren over alle vmbo-examenvakken en je mag geen enkel onvoldoende eindcijfer hebben.
 • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet je gemiddeld een 7 of hoger scoren.
 • Een positief advies vanuit de docentenvergadering is noodzakelijk, hierbij houden we rekening met inzet tijdens de lessen,  werktempo, zelfstandigheid, samenwerken en huiswerkattitude.

Keuzevakken in leerjaar 3

Biologie en nask1 zijn verplichte vakken.

Je keuzevakken zijn Frans of aardrijkskunde + geschiedenis. De keuze is dus beperkt.

Goed om te weten

Behalve tijdens de sectoruren zitten de leerlingen in normaal wisselend klassenverband. Dus samen met leerlingen die Zorg & Welzijn, Techniek of Economie hebben gekozen.

Heb je voor deze sector gekozen, dan kun je gedurende het leerjaar niet meer switchen.

Als je NIET voor deze sector kiest, kunt je ook niet naar de havo. Je hebt dan geen extra aansluitingslessen aangeboden gekregen.