De leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep van 15 enthousiaste leerlingen die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op school. We vinden het belangrijk om te luisteren naar wat leeft onder de leerlingen en hen te laten meedenken en meebeslissen over zaken die hen aangaan. De leerlingenraad is zeer waardevol. Ze doen en kunnen erg veel.

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingen die in de leerlingenraad zitten, zijn vertegenwoordigers uit alle leerjaren en alle niveaus. Wie er in de leerlingenraad zitten zie je hieronder. Zij vergaderen eens per drie weken onder schooltijd. De onderwerpen worden door de leerlingen zelf bepaald. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over de schoolregels, de sfeer en voorzieningen binnen school. De leerlingenraad organiseert ook schoolfeesten en het gala voor klas 3/4. Daarnaast ondersteunen ze bij het organiseren van goede doelen-acties.
poster-leerlingenraad-1617-vv
Alle leerlingen van school kunnen meedenken met de leerlingenraad door tips, vragen of opmerkingen in de ‘Ideeënbus’ te doen of te mailen naar LeerlingenraadVV@noordik.nl

Docenten dhr. P. Greven en dhr. R. Slot begeleiden de leerlingenraad. Zij ondersteunen hen tijdens vergaderingen, het organiseren en het argumenteren van een besluit of mening. Enkele keren per schooljaar is er ook een overleg met de schoolleiding.

Klankbordgroep

In de klankbordgroep wisselen ouders, teamleiders en de vestigingsdirectie van gedachten, ontwikkelen plannen, maken gebruik van elkaars ideeën en nemen kennis van wat er in en om de school leeft.

De volgende ouders nemen hieraan deel:

Voor vragen of opmerkingen kunt u genoemde ouders benaderen.

Naast deze ouders en de vestigingsdirecteur, dhr. K.J. van Grootheest, zullen de teamleiders, mw. A. Meijer, mw. A. Noordmans, dhr. M. Dijkstra en dhr. H. Jaspers Faijer afwisselend bij de vergadering aanwezig zijn.

Medezeggenschapsraad

Ouders en leerlingen kunnen ook meedenken in de Medezeggenschapsraad van Het Noordik.

Ik vind het een heel belangrijk dat er op school een leerlingenraad is. Graag wil ik me ervoor inzetten om bepaalde dingen verder te verbeteren en activiteiten te helpen organiseren.