Kennismaking toekomstige brugklas

Maandag 26 juni verwelkomen we om 13.15 uur onze toekomstige brugklasleerlingen om kennis te maken met hun nieuwe klasgenootjes en hun mentor(en). Ook vertellen we hoe het gaat wanneer ze na de schoolvakantie op school komen. Om hen al een beetje wegwijs te maken krijgen ze een rondleiding door de school. Dit duurt tot ongeveer 15.00 uur. We hopen op een hele gezellige middag.
’s Avonds maken we kennis met hun ouder(s)/verzorger(s). Vanaf 19.15 uur inloop, aanvang 19.30 uur. Aan de orde komen de klassenindeling, de begeleiding, de schooltijden en andere praktische zaken. Dit zal tot 20.30 uur duren.