Ineke Uiterwijk neemt na 47 jaar afscheid van Het Noordik

Ze verwerkte meer dan honderdduizend Cito-scores van zo’n zestigduizend leerlingen en onderhield jarenlang de contacten met de basisscholen. Na 47 jaar administratieve arbeidzame jaren in het onderwijs stopt Ineke Uiterwijk als hoofd administratie van Het Noordik in Vriezenveen. Ze gaat samen met haar man genieten van haar vrije tijd. Donderdag 13 april nam ze afscheid bij De Zandstuve in Den Ham.  

 

Haar hart ligt ten voeten uit bij Het Noordik. Als 12-jarig meisje uit Wierden ging ze naar de christelijke ULO, de latere mavo in Almelo, die verworden is tot CSG Het Noordik. Na de HBS begon ze haar carrière als secretaresse en al vrij snel daarna nam ze ook de boekhouding en de salarisadministratie voor haar rekening. Secretaresse van de selectieraad van het primair en voortgezet onderwijs was ze vanaf dag één. ‘In die tijd hadden we er ook de scholen in Borne en Hardenberg nog bij. We namen twee toetsen af in groep 7 en drie in groep 8 en ik verwerkte met de hand alle scores, zette ze om in coderingen en vanuit daaruit werden de zogenaamde dakpanadviezen gegeven. We bespraken in die tijd nog de groep 8-leerlingen van alle vo-scholen’, legt ze uit.

 

Waardevol

Het waren voor Ineke Uiterwijk drukke tijden, maar de herinnering eraan koestert ze. ‘Vooral de vele en goede contacten die we hadden met alle basisscholen in de omgeving, waren zo waardevol. En nog steeds ben ik heel erg van de contacten’, lacht ze.

 

In 47 jaar tijd veranderde er veel. De Selectieraad bestaat niet meer. De Toelatingscommissie van Het Noordik is ervoor in de plaats gekomen, waarbij het voornamelijk nog draait om de contacten tussen de aangesloten (christelijke) basisscholen en Het Noordik. De Cito-scores worden tegenwoordig digitaal verwerkt en vandaag de dag is niet de score, maar het dakpanadvies van de groep 8-leerkracht bindend. Ondanks alle veranderingen juicht Ineke het van harte toe dat de contacten tussen primair en voortgezet onderwijs gecontinueerd en geïntensiveerd worden.

 

Warm bad

In ‘96 maakte ze de overstap naar Het Noordik in Vriezenveen. Ze werd hoofd administratie en bouwde de afdeling vanaf de grond op. ‘Het Noordik heeft voor mij altijd gevoeld als een warm bad’, vertelt ze. Met pijn in het hart neemt ze afscheid, maar tegelijkertijd kijkt ze ook vooruit. ‘Ik ga niets plannen, want als ik dat doe, loopt het altijd anders. Ik laat het gewoon op me afkomen.’