Grote MBO Beroepenmanifestatie

Woensdag 30 oktober wordt er op school voorlichting gegeven over  verschillende vervolgopleidingen binnen het mbo. Deze voorlichtingen worden verzorgd door ROC van Twente, Zone College en Deltion-College.

Naast voorlichtingsrondes in de lokalen voor leerjaar 4, vindt er in de kantine een informatiemarkt plaats waar ook de andere ROC’s uit de regio zich presenteren. Hier zijn ook de leerlingen van ljr. 3 en hun ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom. Een hele mooie kans om je breed te oriënteren!