Deze week hebben de examenleerlingen voor het vak tekenen een graffiti werkstuk gemaakt.
Een aantal lessen hiervoor zijn ze al bezig geweest met het maken van schetsen. Voor de praktische uitvoering is een oud leerling Alwin Koers van Perfect Paintings ingehuurd om de fijne kneepjes van het vak te laten zien en de leerlingen op een juiste wijze tot het gewenste resultaat te brengen.
Voor info: www.perfectpaintings.nl