Gezonde school

Gezond eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl. We zijn er dan ook trots op dat de school het vignet Gezonde School heeft behaald. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen en een veilige schoolomgeving én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School wordt toegekend door een samenwerkingsverband tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Gezonde kantine

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren we je over gezond eten en gezond kiezen en in de kantine kun je dit in de praktijk brengen. Onze kantine voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum in opdracht van het ministerie van VWS. Daarnaast brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Gouden Schoolkantine Schaal

Sinds maart 2019 is onze kantine in het bezit van de Gouden Schaal. Dit betekent dat

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten voor minimaal 80% uit betere keuzes bestaat (Zo zijn er bijvoorbeeld alleen nog bruine, vezelrijke, broodjes te verkrijgen)
  • We fruit aanbieden
  • We water drinken stimuleren. Daarom zijn er flesjes water te krijgen en is er een watertappunt waar je gekoeld water kunt tappen.

Kortom de kantine en de automaten zijn er zo op ingericht dat het voor jou makkelijker is om een gezonde keuze te maken.

Rookvrije school

Een gezonde school, betekent ook een rookvrije school. Het roken op het schoolterrein is daarom verboden.

Bewegen

Bij een gezonde school hoort ook voldoende bewegen.

Zit je in leerjaar 2, dan neem je deel aan het project IRun2BFit. Tijdens de mentorles, biologie en lichamelijke opvoeding krijg je dan onder andere les over training, hartslag, blessures en voeding. Zo word je je bewust van wat een gezonde lijfstijl inhoudt. In samenwerking met de Sportfabriek, fysio Twenterand en AV Twenterand is het uiteindelijke doel samen de finish halen van de 5 km tijdens de Twenterandrun. Daarnaast hopen we natuurlijk ook dat je na dit project inziet dat dagelijks bewegen gezond is en dat je dit ook blijft doen.