Expeditieonderwijs: leren voor het leven!

Expeditieonderwijs houdt in dat je leert in een team door te doen. In teamverband onder leiding van coaches, wordt een project opgezet op een andere plek op de wereld. Je stapt uit je comfortzone en leert je grenzen te verleggen. Zo word je je bewust dat je mede-eigenaar bent van deze wereld. Tijdens de expeditie maak je kennis met een andere cultuur.

1-jarig leertraject

Alle derdeklassers krijgen de kans om te solliciteren op een plekje in het team. Tijdens het 1-jarige traject leer je om verantwoordelijkheid te nemen en te delen, te organiseren, te presenteren, te plannen en uit te voeren, en ook een aantal zaken op economisch vlak (zoals sponsorwerving) te ontwikkelen. Expeditie onderwijs is echt leren voor het leven.

Ondersteuning basisonderwijs Suriname

Ons project is gericht op het basisonderwijs in Suriname. In de afgelopen jaren hebben we onder andere een mediatheek ingericht op de St. Thomas Moreschool in Washabo, schoolmeubilair vervangen op Frans Jozef Pryor school in Tapuripa en zonnepanelen geplaatst en lokalen geschilderd op de Obed en Alexander School in Abenaston.

De thuistaal van de Surinaamse leerlingen is vaak anders dan het Nederlands dat op school noodzakelijk is. Door de school te voorzien van Nederlandse boeken wordt de taal toegankelijker voor de leerlingen en hopelijk draagt dit bij aan betere schoolresultaten.

Expeditie 2019

Dit jaar is ons project gekoppeld aan de EBG lagere school te Botopasi in het district Sipaliwini, gelegen aan de Surinamerivier, diep in de binnenlanden. Onze leerlingen hebben daar de lokalen opgeknapt, de bibliotheek aangevuld en speelmateriaal voor de kleuters meegenomen. Daarnaast hebben ze verschillende activiteiten voor de leerlingen van de school georganiseerd.

Door de contacten die je als teamlid hebt met de schoolkinderen en dorpsbewoners, leer en zie je veel van de cultuur. Een ervaring om nooit te vergeten.

Meer over de expeditie is te lezen in het Verslag Expeditie Suriname 2019.