24-uurs vastenactie levert € 9000 op!

Een zucht van opluchting klonk vrijdagochtend 7 december door de kantine van Het Noordik in Vriezenveen. Klokslag 8.00 uur zat het 24 uur vasten voor het goede doel erop. Hoewel veel van de 170 deelnemende leerlingen nauwelijks de ogen nog open konden houden en de magen hoorbaar rammelden, zat de stemming er tot het einde goed in.

Toen de opbrengst van negenduizend euro bekend werd gemaakt, ging er dan ook een luid gejuich op. Donderdagmorgen om 8.00 uur gaf directeur Karel van Grootheest de kick-off. Vanaf dat moment werd er alleen nog water, bouillon en thee zonder suiker genuttigd. Een deel van de leerlingen had les, anderen vermaakten zich in de kantine. Halverwege de middag werden lokalen omgetoverd tot slaap- chill- en gameverblijven.

Feestje
Het centrale punt was de kantine, waar een provisorische pannakooi was opgesteld, de muziek de hele dag en nacht aanstond, met heel veel leerlingen naar ‘Expeditie Robinson’ gekeken werd, een darttoernooitje plaatsvond, karaoke werd gedaan en later op de avond een gezellig feestje gebouwd werd.

De acht leden en twee coaches van het expeditieteam hebben de organisatie van deze 24 uur op zich genomen. Naast de vele voorbereidingen regelden ze bij toerbeurt de bezetting van het drinkpunt, bekeken ze de bewakingscamera’s en organiseerden ze activiteiten. Vrijdagmorgen om half zes startte het expeditieteam met de bereiding van het ontbijt, ter afsluiting.

Project Suriname
Het expeditieteam van Het Noordik Vriezenveen gaat in februari naar de binnenlanden van Suriname om een project te draaien op de lagere EBG school in Botopasi. Er worden activiteiten georganiseerd voor de leerlingen van de school, maar ook de handen gaan flink uit de mouwen. De lokalen krijgen een opfrisbeurt en worden van een nieuw verfje voorzien. Het expediteteam is dolgelukkig met de opbrengst van de vastenactie.

DOE-dag met 500 basisschoolleerlingen

Vrijdag 30 november waren er maar liefst 500 leerlingen te gast van 20

basisscholen. Een hele drukte maar ook erg gezellig. De dag begon met een

muzikale kick-off door onze leerling Femke van Strien. Daarna gingen de groepen

uiteen om aan diverse workshops deel te nemen, waarbij de GT3-leerlingen hen de

hele dag begeleid hebben. We mochten veel positieve reacties ontvangen en hopen

dat deze dag de groep 8 leerlingen zal helpen om een juiste keuze voor het

vervolgonderwijs te maken. Een compliment aan alle leerlingen die hebben

meegeholpen. Mede door jullie inzet is het een super geslaagde dag geworden.

Uiteraard bedanken we ook alle basisscholen hartelijk voor hun deelname en het

enthousiasme bij de leerlingen.

Voorstelling van Bart Melief voor klassen 1

VRIEZENVEEN – Op maandag 19 november heeft Bart Melief 2x een voorstelling voor klas 1 gegeven.

 

Onderwerp: pesten.

 

Bart weet als geen ander wat pesten is, omdat hij geboren is met een hazenlip. Tijdens zijn schoolleven is hij volop gepest door medeleerlingen. Op aansprekende wijze heeft hij de leerlingen voorgehouden wat pesten met een mens kan doen.

 

Een goede leer voor onze kids.

Er werd met aandacht gekeken en geluisterd.

 

 

MBO beroepenmanifestatie op Het Noordik Vriezenveen

Woensdag 31 oktober zal het waarschijnlijk weer een drukte van belang zijn in onze school aan de Krijgerstraat. Dan wordt van 19.00 tot 22.00 uur de jaarlijkse MBO beroepenmanifestatie gehouden.

 

Op de MBO markt in de kantine presenteren zich de MBO scholen uit de regio, het ROC van Twente, Alfa-College, Landstede, Deltion College en Zone.College (fusie tussen AOC-Oost en De Groene Welle), aan leerlingen en ouders uit het 3e en 4e leerjaar. Defensie zal hier ook acte de présence geven.

 

Daarnaast verzorgen Zone.College, Deltion College en ROC van Twente voor de vierde klassers en hun ouders ruim 60 voorlichtingen over verschillende beroepsopleidingen.

 

Een mooie gelegenheid voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om informatie in te winnen over alle mogelijkheden die het MBO biedt.

 

RED Shift als unieke afsluiting geweldige Week van de Duurzaamheid

We kijken terug op een geslaagde Week van de Duurzaamheid. Het Noordik Vriezenveen bruiste van de activiteiten en de leerlingen hebben deelgenomen aan een groot aantal workshops en werkbezoeken. Wat was de ontvangst bij de diverse bedrijven hartverwarmend en het enthousiasme onder alle betrokkenen groot. Leerlingen lieten weten het leerzaam te vinden en ook bij het docententeam waren de geluiden zeer positief. En niet te vergeten de RED Shift, die door Arthur Kambartsumjan en Nikki van de Rijdt, studenten van de UT  en Saxion, werd gepresenteerd. Deze afsluiting was uniek!

We denken er in te zijn geslaagd een stukje bewustwording op het gebied van duurzaamheid te hebben gerealiseerd en daar ging het om!

Tot slot bedanken we de Gemeente Twenterand en alle bedrijven die belangeloos aan deze geweldige projectweek hebben meegewerkt t.w.:

Waterschap Vechtstromen, Dijkstra Plastics BV, HK-Plastics, Veolia Polymers, Twence Afval en energie, ROVA, De Groot Vroomshoop, Coes Metaalbescherming, Rioolwaterzuivering, Falco, Prefab Twente, Bouwbedrijf Veldhoff, Het Wroetvarken, Roelofs en Anne Luchies Illustrations.

Enthousiasme tijdens Week van de Duurzaamheid

Ook woensdag 17 oktober hebben diverse bedrijven meegewerkt aan de week van de Duurzaamheid door op school workshops te geven of hun bedrijf voor ons open te stellen. Mooi te zien hoe er uitleg gegeven wordt over de wijze waarop er binnen de bedrijven aan duurzaamheid wordt gewerkt en leerlingen uitgebreid de ruimte krijgen om alles te bekijken en vragen te stellen. Het waren boeiende en leerzame momenten en wat zijn de leerlingen enthousiast. We bedanken Twence B.V. Afval en energie, ROVA, De Groot Vroomshoop Groep, Coes Metaalbescherming, Rioolwaterzuivering,  Falco B.V., Prefab Twente, Bouwbedrijf Veldhoff, Het Wroetvarken, Roelofs,  AnneLuchies Illustrations, en uiteraard Gemeente Twenterand voor hun medewerking.
Donderdag 18 oktober laat ook Mijande Wonen en Zone.College zien wat zij op het gebied van duurzaamheid doen.
Om onze leerlingen een onvergetelijke indruk mee te geven van deze fantastische week komt vrijdag tussen 11.30 en 12.00 uur Red Shift van Solar Team Twente op school. We kijken er naar uit!

Black & White party voor klas 1

Vrijdag 9 november 2018 organiseert de leerlingenraad een schoolavond voor alle eerstejaars leerlingen van Het Noordik Vriezenveen. De aula wordt sfeervol ingericht en dj B–West zorgt voor de muziek.  Het Thema is black & white. Ook mag elke leerling een vriendje of vriendinnetje meenemen. De deur gaat open om 19.45 uur (tot 20.00 uur) en het feest is om 23.00 uur afgelopen. Mis het niet!

Waterschap Vechtstromen vertelt over klimaatverandering

Diede ter Braak van het waterschap Vechtstromen vertelt de leerlingen over hoe het waterschap inspeelt op de klimaatverandering.

Hoe kunnen steden en dorpen, ook Vriezenveen, omgaan met de toenemende hoosbuien? Of wat kunnen steden doen tegen de toenemende temperaturen?

Verder gaan leerlingen vandaag zelf nog nadenken over hoe een watervriendelijke woonwijk eruit moet zien.

 

Aftrap Week van de Duurzaamheid

Maandagmorgen 15 oktober gaf onze vestigingsdirecteur, Karel van Grootheest, de aftrap voor de Week van de Duurzaamheid, die samen met de gemeente Twenterand en lokale bedrijven, waaronder Mijande Wonen, Waterschap Vechtstromen, Twence en Rova, tot stand is gekomen. We wensen onze leerlingen en begeleiding een boeiende projectweek toe.

Solar Team Twente op bezoek tijdens projectweek duurzaamheid

In de week van maandag 15 tot en met vrijdag 19 oktober staat onze school in het teken van duurzaamheid. Samen met de gemeente Twenterand en lokale bedrijven schotelen we de leerlingen een boeiende projectweek voor, met als klap op de vuurpijl het Solar Team Twente.

De Solar Car en twee leden van het Solar Team Twente komen vrijdag 19 oktober van 11.30 tot 12.30 uur naar de Vriezenveense Noordikvestiging. Natuurlijk mogen de leerlingen vragen stellen en met hen op de foto. Een spectaculaire afsluiting van de duurzaamheidsweek.

Een volle week volgen leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 lessen, workshops en voeren projecten uit. Ook maken ze kennis met de praktijk. Gemeente Twenterand nam hierin het voortouw en benaderde bedrijven die een belangrijke rol spelen in duurzame energie. Veel bedrijven, waaronder Mijande Wonen, Waterschap Vechtstromen, Twence en Rova werken mee aan de projectweek.

Afval, water en groen doen
Leerjaar 1 leert tijdens de week alles over afval: hoe het wordt verwerkt en of afval scheiden wel echt nodig is. Daarnaast gaan de leerlingen de straten van Vriezenveen schoonmaken. Leerjaar 2 gaat in op de waterproblematiek die te maken heeft met ons veranderend klimaat. Ze buigen zich onder meer over het vraagstuk hoe wijken zo ingericht kunnen worden dat wateroverlast geen rol speelt met de toenemende neerslag. Leerjaar 3 denkt na over een duurzame levensstijl. Ze bekijken straten waarin woningen al duurzaam zijn gemaakt en kunnen kleding ruilen op een kledingruilbeurs.

Indruk
Karel van Grootheest, directeur van Het Noordik Vriezenveen, kijkt uit naar de week van de duurzaamheid: ‘Het is een pré dat leerlingen het belang van duurzaamheid niet alleen van hun docenten horen, maar ook van de mensen uit het bedrijfsleven. Dat maakt indruk!’  Ook de gemeente Twenterand is blij met deze samenwerking. Wethouder Van Abbema vindt het belangrijk om ook de jeugd te betrekken bij het realiseren van de duurzaamheidsambities in Twenterand: “Dit zijn de mensen die het in de toekomst voor ons moeten gaan doen. Het toenemend enthousiasme bij Het Noordik voor dit onderwerp geeft mij veel hoop voor hun toekomstige bijdrage aan een duurzame wereld.”

Zonnepanelen
Eén van de doelen van Het Noordik is dat leerlingen en personeel zich bewust zijn van het energieverbruik en het belang van duurzaamheid. Daarom zijn er vorig schooljaar ruim vierhonderd zonnepanelen geplaatst.