Noordikleerlingen koken bij Librije

Morgen, woensdag 8 juni, strijden twee leerlingen uit GT24 van Het Noordik in Vriezenveen in de Librije tegen zeven koppels van scholen over het hele land, tijdens de finale van het ‘IRun2BFit-menu’.

Joyce Jansen Smit en Merle Companjen hebben hun eigen gezonde pizza en nagerecht samengesteld en thuis uitgeprobeerd. Dit menu is vervolgens als beste van Het Noordik Vriezenveen verkozen en opgestuurd daar de commissie voor de landelijke finale. Deze commissie heeft vervolgens het menu van de meiden uitgekozen om door te laten gaan naar de finale in de Librije!

Joyce en Merle gaan dus morgen koken in de keuken van het beroemde sterrenrestaurant de Librije in Zwolle. Nadat ze hun gerecht gepresenteerd hebben zal, uit de 8 duo’s die meedoen, de winnaar van het IRun2BFIt-Menu 2016 verkozen worden.

Biologiedocente Marli ter Heijne en IRun2BFit-coördinator Manon Post begeleiden de meiden tijdens deze bijzondere dag.

IRun2BFit-menu promo: http://www.irun2bfit.nl/templates/content.aspx?PageID=116

 

 

Thema-avond project Leefstijl

Hoe praat je met je kind over social media en pesten? De gemeente Twenterand en de vestigingen Vriezenveen en Vroomshoop van Het Noordik bieden ouders en verzorgers in het kader van het project Leefstijl de (gratis) thema-avond ‘Social media en pesten’ aan. Een avond die is gericht op de communicatie tussen ouders en hun pubers. Wethouder Jan Binnenmars: “Om goede afspraken te kunnen maken over het telefoon- of internetgebruik van je kind, is het goed om als ouder te weten wat er allemaal speelt.” De thema-avond vindt plaats op maandag 13 juni bij Het Punt in Vroomshoop en wordt georganiseerd in samenwerking met Theatergroep PlayBack.

Internet biedt jongeren een wereld waar ze hun eigen gang kunnen gaan. Het is een plek om vrienden te ontmoeten, verliefd te worden en relaties te beginnen. De anonimiteit van de online wereld is heerlijk voor een puber maar er kleven ook risico’s aan, zoals cyberpesten, intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Hoe helpen we jongeren zich in deze wereld staande te houden en zichzelf te zijn? De thema-avond geeft ouders inzicht in het leven van hun puber op social media en geeft handvatten in de begeleiding als pesten aan de orde is.

De werkwijze van PlayBack

Het professionele acteursteam van PlayBack houdt de ouders/verzorgers op een treffende en luchtige wijze een spiegel voor. De acteurs gaan aan de hand van herkenbare scènes aan de keukentafel in gesprek met hun publiek. PlayBack traint ouders om op een gelijkwaardige, maar wel begeleidende manier met hun kind in gesprek te gaan. Op deze manier wordt de jongere aan het denken gezet in plaats van dat hij zijn schouders ophaalt. In een interactieve groepsdiscussie blijven de acteurs in hun rol en vertolken de stem van de puber van nu.

Aanmelden en meer informatie

Wij nodigen ouders en verzorgers van harte uit om de thema-avond ‘Social media en pesten’ bij te wonen. Deze vindt plaats op maandag 13 juni 2016 van 19.30 tot 21.15 uur bij Het Punt in Vroomshoop (inloop vanaf 19.00 uur). De avond is niet bedoeld voor jongeren. Aanmelden kan op www.twenterand.nl/socialmedia. Plaatsen worden gereserveerd op volgorde van binnenkomst. Er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Kijk voor meer informatie over het team van PlayBack en hun werkwijze op www.tgplayback.nl.

Noordik kleurt de Twenteranrun

 

Vrijdagavond 3 juni kleurde de Twenterandrun  fluoriserend geel. Een prachtig gezicht! Maar liefst 160 tweede klassers en 18 leraren liepen de 5 kilometer afstand tijdens de Twenterandrun.

13346344_1047938928619158_2019961858238890875_o

Ter voorbereiding hierop hebben ze zich de laatste acht weken bezig gehouden met ‘IRun2BFit’, een landelijk beweegprogramma voor middelbare scholen. Dat gebeurde niet alleen tijdens de gymlessen, maar ook tijdens biologie en mentorlessen. Thema’s als voeding en beweging kwamen daarbij aan bod.  Doel hierbij is een stukje bewustwording van hun leefstijl te realiseren. Hierbij moesten ze zich ook thuis aan een schema houden en trainen.

 

Een ieder deed flink zijn/haar best. Voor sommigen was het tanden bijten, maar uiteindelijk is er een prima prestatie geleverd en ook de sfeer was opper best. Hopelijk stimuleert dit geslaagde project de leerlingen om een gezonde(re) leefstijl aan te (blijven) nemen.

 

 

 

 

BeCourageous day lj. 2

Het was donderdag 26 mei in sporthal De Stamper een heftige emotionele dag, voor leerlingen van leerjaar 2, maar ook voor docenten die hierbij aanwezig waren.
Er is geprobeerd elkaar beter te leren kennen. Net als bij een ijsberg, zien we alleen wat boven de waterspiegel zit, en niet wat er onder zit. Zo kijken wij als mensen naar elkaar en geven commentaar op wat we van iemand zien, met alle nare gevolgen van dien soms. Maar hoe zijn we werkelijk? Dat hebben we in groepjes bevraagd.
Het meest heftige was het laatste onderdeel: over de streep! Stellingen werden voorgelezen en als je je daarin herkende, ging je over de streep, letterlijk geplakt op de vloer van de sporthal. Wat komt er dan veel boven. Emotionele taferelen, en meteen ook bemoedigende. Leerlingen die elkaar ineens moesten troosten, stoere jongens die ook hun tranen lieten zien, en ook de begeleiders hielden het niet helemaal droog. Zo hebben we elkaar laten zien dat we allemaal mensen zijn van vlees en bloed. Grote mensen, kleine mensen, allemaal hebben we onze gebeurtenissen, herinneringen.
Met sommige ouders is hier na afloop over gesproken. Het was voor onze school een try-out, mede door goede berichten van andere scholen.
We hopen dat de leerlingen van klas 2 nu anders naar elkaar kijken en meer respect voor elkaar hebben gekregen. Het was een dag die een ieder nog lang zal heugen!

IMG_5671

Noordik Vriezenveen klaar voor nieuw onderwijs

Het Noordik staat met de nieuwbouw van de vestiging in Vriezenveen midden in de samenleving. Transparant naar buiten en binnenin, waarbij leerlingen, personeel en ouders het gevoel moeten hebben: ‘Dit is óns gebouw’. Volgens Jan Binnenmars, wethouder van de gemeente Twenterand is die opzet goed geslaagd. Hij verrichtte gisteren samen met Wim Drenth, directeur-bestuurder van Het Noordik de officiële opening.

‘Deze bouw laat iets zien van de school, die we willen zijn. Een school van ontmoeting’, aldus Drenth. ‘Een school waar ruimte is voor het samen leren, maar ook voor het goede gesprek en het onderlinge contact tussen leerlingen onderling en met leraren. Ik wens al onze leerlingen als ze over vele jaren terugkijken warme herinneringen toe, die hier hebben plaatsgevonden.’

Vertrouwen
Hij sprak grote waardering uit voor alle mensen die het gebouw hebben bedacht, gebouwd en gefinancierd. Ook vestigingsdirecteur Karel van Grootheest bedankte alle betrokkenen voor hun tijd, hun meedenken, expertise en inzet: ‘Het onderwijs verandert en daar is ons gebouw op aangepast. Daar is naast lef ook vertrouwen voor nodig. Ik heb het vertrouwen dat in dit nieuwe gebouw geweldig goed onderwijs wordt gegeven. We zien nu al mooie resultaten. Zowel leerlingen als collega’s voelen zich al thuis.’

Sfeervol
Het nieuwe gedeelte van Het Noordik in Vriezenveen kenmerkt zich door de transparantie. Dankzij veel licht en glas, open ruimtes, moderne werkplekken en vrolijk meubilair zijn er open en sfeervolle ruimtes gecreëerd, waar studie en ontplooiing van talent centraal staat, maar waar aandacht voor elkaar evenzo belangrijk is.

Met de nieuwbouw is Het Noordik Vriezenveen weer compleet en komt er een einde aan een periode van tijdelijke oplossingen.

Foto’s

Kijk voor foto’s van de opening in het fotoalbum.

Opening nieuwbouw op 27 mei

CSG Het Noordik Vriezenveen is klaar voor de toekomst. Een modern nieuw gebouw biedt sinds kort onderdak aan het groeiend aantal leerlingen en stelt de school in staat om het onderwijs nog meer af te stemmen op de individuele wensen en mogelijkheden van leerlingen. De nieuwbouw zal feestelijk geopend worden op vrijdag 27 mei.

Aan het begin van het schooljaar is begonnen met de uitbreiding van het schoolgebouw aan de Krijgerstraat. Het huidige onderkomen was berekend op zo’n 450 leerlingen, maar in de loop der jaren is het leerlingenaantal gegroeid naar 650. De leerlingen kregen daarom les in noodlokalen en tijdelijke locaties die door de school gehuurd werden.

Modern gebouw

Met de nieuwbouw werden de ruimteproblemen opgelost. In totaal komt er zo’n 900 vierkante meter bij. Het gebouw biedt onderdak aan de onderbouwleerlingen van de KB- en BB-leerwegen. Op de benedenverdieping is een technieklokaal ingericht en zijn er lokalen voor de beroepsgerichte vakken SDV en T&D (en straks voor de nieuwe opleiding Dienstverlening en Producten).

Opening

Nu ook de laatste puntjes op de i zijn gezet in de afwerking van de nieuwbouw, is het tijd voor een officiële opening. Deze vindt plaats op vrijdag 27 mei om 15.00 uur.

Landmachtdag SDV en T&D

IMG_3250

 

Dinsdag 10 mei zijn de derde klassers van T&D en SDV naar de Landmachtdag in Soest geweest. Naast een bezoek aan het Nationaal Militair Museum, waar een reis door het heden en verleden is gemaakt, waren er ook diverse buitenactiviteiten en hebben militairen verteld over hun ervaringen bij de Landmacht. Een geslaagde dag!

 

IMG_3256

Examenleerlingen bij De Fundatie

7

 

Op dinsdag 29 maar brachten docenten beeldende vorming en hun examenleerlingen een bezoek aan museum de Fundatie in het mooie Zwolle.

Bij de start van het bezoek kregen ze een rondleiding in het vaste gedeelte van het museum en mochten de leerlingen een beeld of schilderij opzoeken waarin zij beweging zagen. Klassikaal zijn daarna deze keuzes besproken. Wat zie je bij het kunstwerk, waarom zie je hier beweging in en wat spreekt je bijvoorbeeld heel erg aan?Na de rondleiding mocht iedereen zelfstandig door het museum lopen en konden bijvoorbeeld de prachtige schilderijen van Ans Markus bewonderd worden

 

11

 

Aan het einde van de middag zijn ze naar de beeldentuin in Heino gereden (onderdeel van het museum). Hier kon iedereen door de tuin wandelen, beelden bekijken (zo stonden er bijvoorbeeld beelden die ook op Pinkpop hebben gestaan), het kasteel bezoeken of nog meer werk van Ans Markus bezichtigen.

Al met al een mooie inspiratievolle dag!

Bloemschikken op De Weemelanden

IMG_2717

 

11 leerlingen BB3 Zorg & Welzijn hebben gisteren in De Weelanden voor 25 bewoners  een creatieve workshop verzorgd. Naast de voorbereidingen, begeleidden ze ook iedere bewoner  naar het activiteitencentrum. Vervolgens werd de helpende hand geboden bij het maken van de mooie bloemstukjes. Zowel leerlingen als bewoners hebben genoten van deze gezellige ochtend.
IMG_2719

 

Op koers richting Twenterandrun

We zijn nu halverwege het project en je merkt dat het al aardig leeft binnen de school! In de kantine hangen grote banners en de helft van de leerlingen heeft al een stoere bootcamp gehad van een van onze sponsoren Evolve FT. Ook tijdens de mentorlessen, LO en biologie is er al flink wat aandacht aan het onderwerp besteed. Bovendien gaan leerlingen in de komende weken zelf een gezonde pizza bedenken; wellicht leuk om thuis ook daadwerkelijk te maken en samen op te eten.

image5

 

Ondertussen zijn er al heel wat leerlingen serieus aan het trainen en hebben zelfs docenten het hardloopvirus te pakken! De opgave voor de Twenterandrun is de deur uit en we kunnen met trots zeggen dat er bijna 200 leerlingen en docenten aan de run mee zullen doen! Een fantastisch aantal. Het is geweldig om te zien hoe positief dit nieuwe project wordt opgepakt onder leerlingen en docenten.

image1

Afgelopen week is Lars Smit van Fysio Twenterand bij ons op school geweest om in alle tweede klassen een echodemonstratie te geven en te vertellen wat hardlopen met je spieren en gewrichten doet. Leerlingen en mentoren mochten zelf een echo ondergaan en waren erg geïnteresseerd. Advies van Lars: begin niet te hard of te snel! Dan heb je namelijk eerder kans op overbelasting van de spieren en gewrichten. Doe het dus lekker rustig aan en GENIET! Heb je toch last van pijntjes tijdens het hardlopen kun je bellen naar de praktijk of een mail sturen naar info@fysiotwenterand.nl.

 

Op naar 3 juni.

 

Video 2