Enthousiasme tijdens Week van de Duurzaamheid

Ook woensdag 17 oktober hebben diverse bedrijven meegewerkt aan de week van de Duurzaamheid door op school workshops te geven of hun bedrijf voor ons open te stellen. Mooi te zien hoe er uitleg gegeven wordt over de wijze waarop er binnen de bedrijven aan duurzaamheid wordt gewerkt en leerlingen uitgebreid de ruimte krijgen om alles te bekijken en vragen te stellen. Het waren boeiende en leerzame momenten en wat zijn de leerlingen enthousiast. We bedanken Twence B.V. Afval en energie, ROVA, De Groot Vroomshoop Groep, Coes Metaalbescherming, Rioolwaterzuivering,  Falco B.V., Prefab Twente, Bouwbedrijf Veldhoff, Het Wroetvarken, Roelofs,  AnneLuchies Illustrations, en uiteraard Gemeente Twenterand voor hun medewerking.
Donderdag 18 oktober laat ook Mijande Wonen en Zone.College zien wat zij op het gebied van duurzaamheid doen.
Om onze leerlingen een onvergetelijke indruk mee te geven van deze fantastische week komt vrijdag tussen 11.30 en 12.00 uur Red Shift van Solar Team Twente op school. We kijken er naar uit!

Black & White party voor klas 1

Vrijdag 9 november 2018 organiseert de leerlingenraad een schoolavond voor alle eerstejaars leerlingen van Het Noordik Vriezenveen. De aula wordt sfeervol ingericht en dj B–West zorgt voor de muziek.  Het Thema is black & white. Ook mag elke leerling een vriendje of vriendinnetje meenemen. De deur gaat open om 19.45 uur (tot 20.00 uur) en het feest is om 23.00 uur afgelopen. Mis het niet!

Waterschap Vechtstromen vertelt over klimaatverandering

Diede ter Braak van het waterschap Vechtstromen vertelt de leerlingen over hoe het waterschap inspeelt op de klimaatverandering.

Hoe kunnen steden en dorpen, ook Vriezenveen, omgaan met de toenemende hoosbuien? Of wat kunnen steden doen tegen de toenemende temperaturen?

Verder gaan leerlingen vandaag zelf nog nadenken over hoe een watervriendelijke woonwijk eruit moet zien.

 

MBO beroepenmanifestatie op Het Noordik Vriezenveen

Woensdag 31 oktober zal het waarschijnlijk weer een drukte van belang zijn in onze school aan de Krijgerstraat. Dan wordt van 19.00 tot 22.00 uur de jaarlijkse MBO beroepenmanifestatie gehouden.

 

Op de MBO markt in de kantine presenteren zich de MBO scholen uit de regio, het ROC van Twente, Alfa-College, Landstede, Deltion College en Zone.College (fusie tussen AOC-Oost en De Groene Welle), aan leerlingen en ouders uit het 3e en 4e leerjaar. Defensie zal hier ook acte de présence geven.

 

Daarnaast verzorgen Zone.College, Deltion College en ROC van Twente voor de vierde klassers en hun ouders ruim 60 voorlichtingen over verschillende beroepsopleidingen.

 

Een mooie gelegenheid voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om informatie in te winnen over alle mogelijkheden die het MBO biedt.

 

Aftrap Week van de Duurzaamheid

Maandagmorgen 15 oktober gaf onze vestigingsdirecteur, Karel van Grootheest, de aftrap voor de Week van de Duurzaamheid, die samen met de gemeente Twenterand en lokale bedrijven, waaronder Mijande Wonen, Waterschap Vechtstromen, Twence en Rova, tot stand is gekomen. We wensen onze leerlingen en begeleiding een boeiende projectweek toe.

Solar Team Twente op bezoek tijdens projectweek duurzaamheid

In de week van maandag 15 tot en met vrijdag 19 oktober staat onze school in het teken van duurzaamheid. Samen met de gemeente Twenterand en lokale bedrijven schotelen we de leerlingen een boeiende projectweek voor, met als klap op de vuurpijl het Solar Team Twente.

De Solar Car en twee leden van het Solar Team Twente komen vrijdag 19 oktober van 11.30 tot 12.30 uur naar de Vriezenveense Noordikvestiging. Natuurlijk mogen de leerlingen vragen stellen en met hen op de foto. Een spectaculaire afsluiting van de duurzaamheidsweek.

Een volle week volgen leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 lessen, workshops en voeren projecten uit. Ook maken ze kennis met de praktijk. Gemeente Twenterand nam hierin het voortouw en benaderde bedrijven die een belangrijke rol spelen in duurzame energie. Veel bedrijven, waaronder Mijande Wonen, Waterschap Vechtstromen, Twence en Rova werken mee aan de projectweek.

Afval, water en groen doen
Leerjaar 1 leert tijdens de week alles over afval: hoe het wordt verwerkt en of afval scheiden wel echt nodig is. Daarnaast gaan de leerlingen de straten van Vriezenveen schoonmaken. Leerjaar 2 gaat in op de waterproblematiek die te maken heeft met ons veranderend klimaat. Ze buigen zich onder meer over het vraagstuk hoe wijken zo ingericht kunnen worden dat wateroverlast geen rol speelt met de toenemende neerslag. Leerjaar 3 denkt na over een duurzame levensstijl. Ze bekijken straten waarin woningen al duurzaam zijn gemaakt en kunnen kleding ruilen op een kledingruilbeurs.

Indruk
Karel van Grootheest, directeur van Het Noordik Vriezenveen, kijkt uit naar de week van de duurzaamheid: ‘Het is een pré dat leerlingen het belang van duurzaamheid niet alleen van hun docenten horen, maar ook van de mensen uit het bedrijfsleven. Dat maakt indruk!’  Ook de gemeente Twenterand is blij met deze samenwerking. Wethouder Van Abbema vindt het belangrijk om ook de jeugd te betrekken bij het realiseren van de duurzaamheidsambities in Twenterand: “Dit zijn de mensen die het in de toekomst voor ons moeten gaan doen. Het toenemend enthousiasme bij Het Noordik voor dit onderwerp geeft mij veel hoop voor hun toekomstige bijdrage aan een duurzame wereld.”

Zonnepanelen
Eén van de doelen van Het Noordik is dat leerlingen en personeel zich bewust zijn van het energieverbruik en het belang van duurzaamheid. Daarom zijn er vorig schooljaar ruim vierhonderd zonnepanelen geplaatst.

Start schooljaar 18/19

Hoe verloopt de start van het schooljaar op de vestiging Vriezenveen?

Leerjaar 1

Je wordt dinsdag 4 september om 8.00 uur op school verwacht. Na een gezamenlijke opening in de kantine, ga je deze dag op een leuke manier kennis maken met je klasgenoten, mentor en andere docenten. Verder krijg je de boeken, je rooster, je kluissleutel, de schoolgids en uitleg over de inlog en het computergebruik. Deze dag is ook de schoolfotograaf aanwezig. Je eerste schooldag is om 10.00 uur afgelopen.

 

Leerjaar 2, 3 en 4

De cursus begint voor jou ook op dinsdag 4 september. Je wordt dan op de volgende tijd op school verwacht voor het in ontvangst nemen van o.a. het lesrooster en de schoolgids:

Lj. 2 om 12.00 uur

Lj. 3 om 11.00 uur

Lj. 4 om 10.00 uur

Zit je in leerjaar 2 of 3, dan krijg je ook de boeken. Aan de leerlingen uit leerjaar 4 worden deze in de les uitgereikt. Leerlingen die nieuw instromen ontvangen dan tevens een brief met inloggegevens. Ook de leerlingen van ljr. 2, 3 en 4 worden deze dag gefotografeerd.

 

Start lessen

Woensdag 5 september beginnen de lessen volgens het rooster.

 

Kennismakingsdagen lj. 1 en 2

Om elkaar beter te leren kennen ga je op woensdag 12 en donderdag 13 september samen met je klas aan allerlei leuke activiteiten deelnemen. Deze vinden binnen en buiten school plaats. Nadere informatie hierover volgt.

 

Oriëntatiedagen D&P –SDV ljr. 3

Voor de derdejaars leerlingen van D&P SDV staan er van maandag 10 t/m woensdag 12 september introductiedagen op het programma.

 

Wij wensen je een hele fijne vakantie! Tot dinsdag 4 september!

Diploma-uitreiking

 

Maandagavond 16 juli zijn onze geslaagden in het zonnetje gezet.

We wensen hen super veel succes met het vervolg van hun schoolloopbaan.

Het ga jullie goed!

 

Informatieavond Vitaal sport- en beweegpark in Twenterand

Informatieavond Vitaal sport- en beweegpark in Twenterand

 

Maandag 16 juli a.s. organiseert de werkgroep Vitaal sport- en beweegpark ‘Het Midden’ een informatieavond voor belangstellenden in de kantine van Deto Twenterand. Onderwerp is hoe we samen een vitaal sport- en beweegpark kunnen realiseren voor jong en oud. Iedereen is van harte uitgenodigd om te horen welke plannen er zijn en wat de stand van zaken is.

Klik hier voor het volledige persbericht

Prachtig examenresultaat Noordik Vriezenveen – 99 % geslaagd

Wij zijn trots op onze leerlingen en collega’s.

186 examenkandidaten – 99% GESLAAGD!

Een prachtig resultaat!

Bij 10 herkansers kan vandaag ook de vlag uit.

Allen gefeliciteerd.

2 leerlingen komen volgend schooljaar terug.

Wij wensen hen dan veel succes.