Onderwijsinspectie op bezoek in Vriezenveen

Gisteren op 17 september was het inspectiebezoek aan Het Noordik Vriezenveen. Het betrof een Themaonderzoek specifiek gericht op Toetsing en afsluiting in de MAVO. Daarbij hebben de inspecteurs uitvoerig gesproken met leerlingen, docenten, cijferadministratie, examencommissie en de directie. Het oordeel van de inspectie was lovend. “jullie zijn met de goede dingen bezig” en zij ziet dat in de school duidelijk terug. Waren er dan geen op- en of aanmerkingen? Ja, daar is de inspectie nu eenmaal inspectie voor. Ze kwam met mooie tips waar we ons voordeel mee gaan doen om het goede nóg beter te maken! We kijken met trots naar onze school. Samen maken we het waar!

Minimarkt

Op maandag 7 oktober 2019 organiseren de leerlingen van de leerlijn economie en commercie van 18.45 tot 20.45 uur hun meesterproef; in de kantine verrijst een minimarkt met als thema Holland.

Bij diverse marktkraampjes worden allerlei Hollandse etenswaren en gerechten verkocht en zijn er verschillende producten te koop die hiermee een link hebben. Ook is er een heuse kermis en kan er aan diverse oudhollandse spelen deelgenomen worden. Hiermee zijn leuke prijzen te winnen! Verder is er nog veel meer te bewonderen.

Kom ook sfeer proeven op onze Hollanse minimarkt! Graag tot dan!

Eindexamenleerlingen D&P Economie en Commercie

Informatieavonden voor ouders

Ljr. 1 – dinsdag 10 september

Ljr. 2 – maandag 23 september

Ljr. 3 – dinsdag 1 oktober

Ljr. 4 – woensdag 18 september

Tijdens deze avonden kunt u kennismaken met de mentoren/coaches. Tevens wordt er een aantal zaken die dit schooljaar relevant zijn besproken. U bent van harte welkom om 19.30 uur.

Een persoonlijke uitnodiging volgt per e-mail.

Grote MBO Beroepenmanifestatie

Woensdag 30 oktober wordt er op school voorlichting gegeven over  verschillende vervolgopleidingen binnen het mbo. Deze voorlichtingen worden verzorgd door ROC van Twente, Zone College en Deltion-College.

Naast voorlichtingsrondes in de lokalen voor leerjaar 4, vindt er in de kantine een informatiemarkt plaats waar ook de andere ROC’s uit de regio zich presenteren. Hier zijn ook de leerlingen van ljr. 3 en hun ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom. Een hele mooie kans om je breed te oriënteren!

                                                                                        

Volop actie tijdens brugklas oriëntatiedagen

We kijken terug op twee super geslaagde brugklas oriëntatiedagen met veel enthousiasme en een boordevol workshopprogramma, zoals rap, goochelen, dj, theatersport, popping & locking dans, haka dans, percussie en boomwhackers. Met dank aan Kunsteducatie Nederland en onze D&P leerlingen!

Geslaagde oriëntatiedagen

De tweede week van het schooljaar staat traditiegetrouw in het teken van de oriëntatiedagen voor ljr. 1, 2 en 3 (D&P en Z&W). Het doel hierbij is dat de leerlingen elkaar en hun docenten beter leren kennen. Ook dit jaar waren er in en buiten school weer leuke en leerzame activiteiten georganiseerd. Enthousiast is er aan de diverse workshops op sportief, muzikaal en cultureel gebied deelgenomen. We kijken terug op vier geslaagde oriëntatiedagen.

We zijn weer begonnen!

Schooljaar 2019-2020 is vandaag dan echt begonnen. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad! We wensen onze brugklassers heel veel succes en een hele mooie tijd bij ons op Het Noordik. En natuurlijk wensen we ook al onze andere leerlingen een heel fijn, leerzaam en gezellig schooljaar!

Wij werken aan duurzaamheid

Week van duurzaamheid 16-18 oktober 2019

In 2018 zijn we in samenwerking met de gemeente Twenterand, CSG Het Noordik Vriezenveen en heel veel bedrijven uit de gemeente gestart met de week van duurzaamheid.

Met leerlingen van klas 1 tot en met 3 van het vmbo hebben we samen gewerkt aan het thema duurzaamheid. Het doel van deze week was de leerlingen kennis te laten maken met het thema duurzaamheid. De leerlingen hebben projectlessen gevolgd en bedrijfsbezoeken gehad rondom de thema’s afval, water en zelf duurzaam doen.

We hebben samen kunnen terugkijken op een leerzame week waarin de samenwerking tussen gemeente, bedrijven en school centraal stond rondom een prachtig thema dat voor herhaling vatbaar is!

Doet u ook mee?

Wat vragen we van u?

Dit jaar willen we leerlingen zelf meer actief betrekken bij het thema duurzaamheid. We willen ze niet alleen een kant en klaar lespakket aanbieden, maar we willen ze zelf ook laten nadenken over hoe ze zelf met duurzaamheid om kunnen gaan. Dit kunnen we niet alleen, hier hebben we u als bedrijf voor nodig.

Het onderwerp duurzaamheid gaat veel meer bij de leerlingen leven als ze werken aan een opdracht die ‘echt’ is en aangedragen wordt vanuit het bedrijfsleven. Ze leren dan zelf na te denken over vraagstukken die over duurzaamheid gaan en dit draagt weer bij aan de bewustwording.

Wij willen u vragen of u een praktijkvoorbeeld of meerdere

praktijkvoorbeelden wilt insturen waarmee de leerlingen aan de slag kunnen tijdens de projectdagen (zie de 5 voorbeelden hiernaast). Het zou fantastisch zijn als u op Het Noordik of bij uw bedrijf een aftrap kunt geven voor de leerlingen of dat u het project met de leerlingen kunt afsluiten door ze hun bedachte ideeën te laten presenteren.

Voor vragen/opgave:

Marijke Schipper m.schipper@twenterand.nl tel: 06-30993493

(gemeente Twenterand)

Eline Verhagen e.verhagen@noordik.nl tel: 0546-561870

(CSG Het Noordik Vriezenveen)

Voorbeelden

Praktijkvoorbeeld 1:

U wilt het afvalgebruik in de kantine onder het personeel reduceren. U maakt nu gebruik van plastic wegwerpbekers.

Wat zijn duurzame alternatieven en welke manier vraagt niet te veel inspanning van u als bedrijf?

Praktijkvoorbeeld 2:

U wilt graag een CO2 footprint laten maken van uw bedrijf. Welke aspecten moeten voor deze footprint in kaart gebracht worden?

Praktijvoorbeeld 3:

De spuiterij van uw bedrijf gebruikt geen duurzame producten, wat zijn duurzame en kwalitatief goede alternatieven?

Praktijkvoorbeeld 4:

Uw bedrijf heeft als ambitie gasvrij te worden. Maar wat moet uw bedrijf hiervoor doen en wat zijn de kosten hiervan?

Praktijkvoorbeeld 5:

Uw bedrijf heeft behoorlijk wat restafval. Het zijn materialen waar misschien ook nog wat anders mee gedaan kan worden. Op welke manier kan dit restafval hergebruikt worden?

Start schooljaar 19/20

Hoe verloopt de start van het schooljaar op de vestiging Vriezenveen?

Leerjaar 1

Je wordt dinsdag 27 augustus om 8.45 uur op school verwacht. Na een gezamenlijke opening in de kantine, ga je deze dag op een leuke manier kennis maken met je klasgenoten, mentor en andere docenten. Verder krijg je de boeken, je rooster, je kluissleutel en uitleg over de inlog en het computergebruik. Deze dag is ook de schoolfotograaf aanwezig. Je eerste schooldag is om 10.45 uur afgelopen.

Leerjaar 2, 3 en 4

De cursus begint voor jou ook op dinsdag 27 augustus. Je wordt dan op de volgende tijd op school verwacht voor het in ontvangst nemen van o.a. het lesrooster:

Lj. 2 om 12.00 uur

Lj. 3 om 11.00 uur

Lj. 4 om 10.00 uur

Je krijgt deze dag ook de boeken. Leerlingen die nieuw instromen ontvangen tevens een brief met inloggegevens. Ook de leerlingen van ljr. 2, 3 en 4 worden deze dag gefotografeerd.

Start lessen

Woensdag 28 augustus beginnen de lessen volgens het rooster.

Oriëntatiedagen lj. 1 en 2

Om elkaar beter te leren kennen gaje op woensdag 4 en donderdag 5 september samen met je klas aan allerlei leuke activiteiten deelnemen. Deze vinden binnen en buiten school plaats. Nadere informatie hierover volgt.

Oriëntatiedagen D&P –SDV ljr. 3

Voor de derdejaars leerlingen van D&P SDV staan er van maandag 2 t/m woensdag 4 september introductiedagen op het programma.

Wij wensen je een hele fijne vakantie! Tot dinsdag 27 augustus!

Trots op slagingspercentage

De geslaagden van het eerste en tweede tijdvak zijn bekend en we zijn trots op het resultaat! Op Het Noordik Vriezenveen is 98 procent van de leerlingen geslaagd, Het Noordik Vroomshoop noteert 99 procent geslaagde leerlingen en op de vmbo-vestiging Van Renneslaan ligt het gemiddelde op 92 procent. Op onze havo/vwo-vestiging heerst tevredenheid alom met een percentage van 94 procent geslaagde havo- en 91 procent geslaagde vwo-leerlingen.