Busvervoer tijdens de wintermaanden

Ook dit schooljaar bieden we onze leerlingen weer de mogelijkheid om voor de winterperiode een busabonnement af te sluiten. Ouder(s)/verzorger(s) zijn hierover per e-mail geïnformeerd.

Een informatieset en het aanmeldingsformulier met machtiging is ook verkrijgbaar bij de administratie.

Wacht niet te lang. De aanmeldingsformulieren kunnen tot uiterlijk vrijdag 6 oktober ingeleverd worden.