Onderwijsaanbod in bovenbouw

Met de bovenbouw bedoelen we het onderwijs dat in het derde en vierde jaar van het vmbo gegeven wordt. In de bovenbouw kun je in drie leerwegen geplaatst worden:

 • de basisberoepsgerichte leerweg
 • de kaderberoepsgerichte leerweg
 • de mavo

Beroepsgericht onderwijs voor BB en KB

Volg je de BB- en KB-leerweg, dan kun je in Vriezenveen kiezen uit twee profielen:

 • Dienstverlening en Producten
 • Zorg en Welzijn

Dienstverlening en Producten

Het profiel ‘Dienstverlening & Producten’ (D&P) heeft een breed opleidend karakter. In tegenstelling tot de andere profielen binnen het vmbo, richt het zich niet specifiek op één bepaalde sector. Er komen meerdere sectoren aan bod, waardoor je je zich breed kunt oriënteren op vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt. Je kunt dus zeggen dat we echt loopbaangericht onderwijs geven, in plaats van beroepsgericht onderwijs.

Het profiel is bij uitstek geschikt wanneer je graag de verscheidenheid binnen alle sectoren wil ontdekken. Wanneer je je nog niet meteen wil toespitsen, maar eerst van alles wil ‘proeven’ om te achterhalen wat jou het meest interesseert.

Tegelijkertijd is D&P er voor jou als je er nog niet aan toe bent om te kiezen voor een bepaalde opleidings-/beroepsrichting. Of wanneer je nog meer tijd nodig hebt om te achterhalen wat zijn of haar kwaliteiten en interesses zijn.

Meer informatie vind je in de folder D&P

Keuzemogelijkheden vakken D&P

Naast het profiel(vak) D&P, worden er 4 keuzevakken afgesloten in leerjaar 3 en 4.

Door de keuzevakken krijg je de kans om bepaalde ‘leerlijnen’ te volgen. Je kan meer (loopbaan)sturing geven op basis van jouw interesses.

Zo kun je ervoor kiezen om je meer te richten op

 • Sport & Veiligheid (SDV),
 • Economie & Commercie (E&C)
 • Technologie & Multimedia (T&M).

Het is ook mogelijk om hier een ‘mix’ in te maken.

De keuzevakken die we aanbieden aan de leerlingen D&P zijn:

 • Commercieel (E&C)
 • Evenementen (E&C)
 • Ondernemen (E&C)
 • Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid (SDV)
 • Ondersteunen bij sport- en bewegingsactiviteiten (SDV)
 • Podium (SDV + T&M)
 • Voorkomen van ongevallen en EHBO (verplicht voor alle leerlingen)
 • Digispel (T&M)
 • Robotica (T&M)

Stage

In dit profiel loop je veel stage. Bij alle leerlijnen ga je in het derde en vierde leerjaar iedere week een dagdeel op stage. Je stageadres verandert iedere zes weken, zodat je heel veel verschillende bedrijven en instellingen leert kennen. Ook buiten je eigen leerlijn.

Bij alle drie de leerlijnen zorgen we voor intensief contact met het bedrijfsleven en hebben we regelmatig overleg met het mbo om onze opleidingen goed op elkaar aan te laten sluiten.

Brochure D&P

In onze folder D&P  meer informatie over het vakinhoudelijke gedeelte en de stages waaraan de leerlingen uit leerjaar 3 en 4 gedurende het hele schooljaar een dagdeel in de week deelnemen.

Zorg & Welzijn

Met Zorg en Welzijn kun je alle kanten uit. Of je nu sociaal, technisch, sportief of creatief bent, in dit profiel vind je bij elke interesse een passende baan.

Vind je het fijn om met mensen te werken? Houd je ervan om voor mensen te zorgen of te begeleiden? Heb je een dienstverlenende instelling? …. Dan is het profiel Zorg en Welzijn echt iets voor jou.

Meer informatie vind je in de folder zorg en welzijn

Keuzemogelijkheden

Zorg en Welzijn (Z&W) wordt aangeboden in het derde en vierde leerjaar van de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Je krijgt de volgende profielmodules aangeboden:

 • Mens en gezondheid,
 • Mens en omgeving,
 • Mens en activiteit
 • Mens en zorg

Naast het (profiel)vak Z&W, worden de volgende keuzevakken afgesloten:

 • Welzijn kind en jongere
 • Wonen en huishouden
 • Facilitaire dienstverlening
 • Assisteren in de gezondheidszorg
 • Welzijn volwassenen en ouderen

Hoe zien de lessen bij Z&W eruit?

We werken met een volledig digitale methode. Iedere leerling beschikt over haar eigen laptop. De theorie wordt klassikaal aangeboden en het oefenen van praktische vaardigheden staat iedere les centraal. Daarnaast ga je in leerjaar drie twee weken op stage om kennis te maken met het werkveld.

Praktische opdrachten

We werken in kleine groepjes aan praktische opdrachten voor de profielmodules of het keuzevak. De theoretische informatie en uitleg uit het zogemoemde bronnenboek wordt in de praktische vragen uitgewerkt.

Eigen verantwoordelijkheid

We verwachten dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerdoelen, maar ook voor anderen en voor de materialen waar je mee werkt. Net als in de beroepspraktijk met je behalve zelfstandig kunnen werken ook samenwerken in wisselende groepen.

Zelf doen met de docent als coach

We werken volgens het principe ‘zelf doen met de docent als coach’. Wij zorgen dus voor de individuele coaching en ruime en goed uitgeruste (praktijk)lokalen. In Vriezenveen staan we bekend om een werk- en leeromgeving met een opvallend goede sfeer. Je krijgt alle ruimte om onder onze begeleiding inzicht te krijgen in jezelf en in je eigen ontwikkeling en mogelijkheden.

Vervolgopleidingen

Na de opleiding Zorg & Welzijn kun je goed terecht op de roc’s in de omgeving. We hebben met die opleidingen afspraken gemaakt voor een doorlopende leerlijn. En daarna liggen er mooie banen voor je in het verschiet, zoals helpende, verzorgende, pedagogisch medewerker of onderwijsassistent.

Brochure Zorg & Welzijn

In Onze folder Z&W  vind je meer informatie over het vakinhoudelijke gedeelte van Zorg en Welzijn.

Mavo

Het hoogste niveau dat je op onze vmbo-vestiging kunt volgen is de mavo. Wil je hier meer over weten, kijk dan op de pagina over de mavo.