BeCourageous day lj. 2

Het was donderdag 26 mei in sporthal De Stamper een heftige emotionele dag, voor leerlingen van leerjaar 2, maar ook voor docenten die hierbij aanwezig waren.
Er is geprobeerd elkaar beter te leren kennen. Net als bij een ijsberg, zien we alleen wat boven de waterspiegel zit, en niet wat er onder zit. Zo kijken wij als mensen naar elkaar en geven commentaar op wat we van iemand zien, met alle nare gevolgen van dien soms. Maar hoe zijn we werkelijk? Dat hebben we in groepjes bevraagd.
Het meest heftige was het laatste onderdeel: over de streep! Stellingen werden voorgelezen en als je je daarin herkende, ging je over de streep, letterlijk geplakt op de vloer van de sporthal. Wat komt er dan veel boven. Emotionele taferelen, en meteen ook bemoedigende. Leerlingen die elkaar ineens moesten troosten, stoere jongens die ook hun tranen lieten zien, en ook de begeleiders hielden het niet helemaal droog. Zo hebben we elkaar laten zien dat we allemaal mensen zijn van vlees en bloed. Grote mensen, kleine mensen, allemaal hebben we onze gebeurtenissen, herinneringen.
Met sommige ouders is hier na afloop over gesproken. Het was voor onze school een try-out, mede door goede berichten van andere scholen.
We hopen dat de leerlingen van klas 2 nu anders naar elkaar kijken en meer respect voor elkaar hebben gekregen. Het was een dag die een ieder nog lang zal heugen!

IMG_5671